" Công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)"            


Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa có tài khoản, hãy chọn vào ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI!
Đăng ký tài khoản mới

 

Đăng nhập


Số User đã đăng ký: 10988
Số User đã thi: 24661
đang thi : 0
đang thi thử: 0

Text/HTML

THÔNG BÁO VÒNG SƠ KẾT CUỘC THI ĐÃ KẾT THÚC, VUI LÒNG THEO DÕI
THÔNG TIN LIÊN TỤC ĐỂ BIẾT THỜI GIAN THAM GIA CHUNG KẾT CỤ THỂ 

 
     
 
Cuộc thi diễn ra:
 
  - Từ 03/04/2017 đến hết ngày 31/10/2017 (7 tháng).
- Bạn hãy đăng ký tài khoản để tham gia cuộc thi.
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn tham gia, hướng dẫn thi trắc nghiệm và thể lệ cuộc thi trước khi tham gia.
- Bạn có thể thi thử tại mục Hướng dẫn -> Thi thử.