Thi trắc nghiệm

HOÀN TẤT THI THÁNG THỨ: 6


BẠN ĐÃ VƯỢT QUA LẦN THI NÀY!
 

KẾT QUẢ BẠN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 1 ĐIỂM
Số câu làm được là: 1 trên tổng số 20 câu
Ngày thi: 01/09/2017

Thời gian làm bài: 0 giờ 6 phút 0 giây
Cảm ơn bạn đã tham gia bài thi!


BẢNG KẾT QUẢ
STTCâu hỏiCâu đúng
1 Hành vi nào sau đây là hành vi tham nhũng?
2 Học tập là?
3 Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua?
4 Theo Luật Trẻ em, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em là việc bảo đảm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em, bảo đảm lợi ích ........ của trẻ em.
5 Theo luật Tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động thờ cúng tổ tiên là hoạt động tín ngưỡng. Đúng hay sai ?
6 Đối tượng áp dụng của Luật Kinh doanh bất động sản là:
7 Ngày người cao tuổi Việt Nam là ngày nào sau đây?
8 Hội người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ gì?
9 Luật Người cao tuổi quy định người từ bao nhiêu trở lên được ưu tiên khám bệnh trước người bệnh khác?
10 Nội dung nào sau đây là chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới?
11 Theo Luật nuôi con nuôi, “kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, đại diện theo pháp luật, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi, trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có
12 Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng mấy giờ làm việc trong 01 tháng đối với Ủy viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn?
13 Đối với một số lĩnh vực thông thường, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là bao lâu?
14 Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về những hành vi nào?
15 Công nhận quyền sử dụng đất là một hình thức trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất?
16 Người lao động nữ đặt vòng tránh thai được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tối đa là:
17 Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con phải phẫn thuật được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là:
18 Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được hưởng lương hưu khi:
19 Các loại doanh nghiệp nào sau đây được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản?
20 Hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân bị tạm đình chỉ trong trường hợp nào sau đây?