Thi thử trắc nghiệm

 


KẾT QUẢ LÀM BÀI CỦA LẦN THI THỬ THỨ 2572 LÀ

Số câu làm được là: 0 trên tổng số 20 câu
Ngày thi: 22/09/2017

Thời gian làm bài: 0 giờ 7 phút 0 giây
Cảm ơn bạn đã tham gia bài thi!

 

BẢNG KẾT QUẢ
STTCâu hỏiCâu đúng
1 Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là?
2 Tổ chức thanh niên bao gồm tổ chức nào sau đây?
3 Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức là nội dung bình đẳng giới trong lĩnh vực?
4 Tài sản là ?
5 Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?
6 Người có hành vi bạo lực gia đình có nghĩa vụ nào sau đây?
7 Theo Bộ luật dân sự năm 2015, người thành niên là?
8 Thời gian chậm nhất bao nhiêu giờ kể từ khi nhận được đơn yêu cầu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc với nạn nhân của người có hành vi bạo lực gia đình?
9 Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp?
10 Những tài sản nào sau đây là động sản?
11 Theo Luật Tiếp công dân, tiếp công dân bao gồm?
12 Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở Hiến pháp thuộc nội dung cải cách hành chính nào?
13 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị bất thường được tổ chức khi nào?
14 Theo Luật bình đẳng giới, Bình đẳng giới là?
15 Trong mọi trường hợp, cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm đều được bồi thường toàn bộ thiệt hại?
16 Hôn nhân là?
17 Luật thanh niên năm 2005 có hiệu lực thi hành từ?
18 Các căn cứ để xác lập quyền dân sự?
19 Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày tháng năm nào?
20 Các điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân?