Hướng dẫn sử dụng

HƯỚNG DẪN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

 

  • Vì theo quy định mỗi đợt thí sinh chỉ được thi một lần trong một tháng nên để đạt được kết quả tốt nhất nên các thí sinh phải làm theo theo hình hướng dẫn bên dưới:

1. BƯỚC 1: Đăng nhập tài khoản.

  • Nhập đúng user/password vào ô để đăng nhập tài khoản của thí sinh.

2. BƯỚC 2: Vào thi:

  • Đầu tiên bạn vào đăng ký thông tin kiểm tra thông tin của mình có đầy đủ không.

  • Nếu đã đầy đủ thông tin thí sinh chọn vào mụcThi trắc nghiệm, bấm vào nút bắt đầu để thi.

  • Nếu chưa đến lúc thi phần mềm sẽ hiển thị một đồng hồ đếm ngược thời gian đến lúc thi như hình sau:


3. BƯỚC 3: Thực hiện bài thi.

  • Thí sinh trả lời bằng cách nhấp vào câu trả lời mình cho là đúng nhất.

4. BƯỚC 4: Nộp bài.

  • Sau khi đã trả lời tất cả các câu hỏi thí sinh chọn vào nút nộp bài để kết thúc bài thi và gửi bài về hệ thống:

  • Chọn Yes để xác nhận thao tác:

  • Và cuối cùng là kết quả đạt được:

*Lưu ý:

-Trong lúc làm bài, thí sinh có thể sử dụng và tham khảo các tài liệu trong sách, báo, công cụ dò tìm trên internet… để hỗ trợ khi làm bài.

- Để tránh tình trạng đánh cắp mật khẩu (password), yêu cầuthí sinhkhi đăng nhập lần đầu vào hệ thống phải thay đổi mật khẩu (password).

- Bài thi của thí sinh nào thìthí sinhđó tự làm và tự chịu trách nhiệm về các đáp án trong bài thi của mình.


***Chúc may mắn***