Hướng dẫn đăng ký tài khoản

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

1. BƯỚC 1: Vào mục đăng ký tài khoản


  • Nhập user/password vào ô để đăng ký tài khoản

2. BƯỚC 2: Vào trang đăng ký thông tin

  • Kiểm tra và điền đầy đủ thông tin cá nhân rồi lưu lại.

 

 

*Lưu ý:

- Thí sinh phải ghi nhớ tài khoản của mình.
- Tất cả thông tin cá nhân phải đúng với người sở hữu để tiện cho việc trao thưởng sau này.

***Chúc may mắn***