" Công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)"            


Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa có tài khoản, hãy chọn vào ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI!
Đăng ký tài khoản mới

 

Đăng nhập


Số User đã đăng ký: 10708
Số User đã thi: 24176
đang thi : 1
đang thi thử: 1

 
     
 
Cuộc thi diễn ra:
 
  - Từ 03/04/2017 đến hết ngày 31/10/2017 (7 tháng).
- Bạn hãy đăng ký tài khoản để tham gia cuộc thi.
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn tham gia, hướng dẫn thi trắc nghiệm và thể lệ cuộc thi trước khi tham gia.
- Bạn có thể thi thử tại mục Hướng dẫn -> Thi thử.
 
     
 
     

DANH SÁCH ĐIỂM CAO TRONG THÁNG

DANH SÁCH TOP 3 THÍ SINH ĐIỂM CAO (Từ ngày 01/10/2017  đến ngày 31/10/2017 )
 
HỌ TÊNĐƠN VỊNGÀY THITHỜI GIANĐIỂM
Trần Thị Nàn -Mã số: 15483-41867UBND huyện Cái Bè23/10/20172 m 11s- 20/20
Nguyễn Văn Quí -Mã số: 14506-41853UBND huyện Cái Bè23/10/20172 m 24s- 20/20
Nguyễn Thị Hưng -Mã số: 14066-41876UBND huyện Cái Bè23/10/20172 m 27s- 20/20