" Công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)"            


Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa có tài khoản, hãy chọn vào ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI!
Đăng ký tài khoản mới

 

Đăng nhập


Số User đã đăng ký: 9309
Số User đã thi: 19038
đang thi : 0
đang thi thử: 0

 
     
 
Cuộc thi diễn ra:
 
  - Từ 03/04/2017 đến hết ngày 31/10/2017 (7 tháng).
- Bạn hãy đăng ký tài khoản để tham gia cuộc thi.
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn tham gia, hướng dẫn thi trắc nghiệm và thể lệ cuộc thi trước khi tham gia.
- Bạn có thể thi thử tại mục Hướng dẫn -> Thi thử.
 
     
 
     

DANH SÁCH ĐIỂM CAO TRONG THÁNG

DANH SÁCH TOP 3 THÍ SINH ĐIỂM CAO (Từ ngày 01/09/2017  đến ngày 30/09/2017 )
 
HỌ TÊNĐƠN VỊNGÀY THITHỜI GIANĐIỂM
Lê Thị Thanh Ngân -Mã số: 20678-38999UBND huyên Cai lậy11/09/20173 m 19s- 20/20
Đoàn Văn Nam -Mã số: 4636-38520UBND huyện Cái Bè01/09/20174 m 8s- 20/20
Nguyễn Anh Nhàn -Mã số: 4931-39010UBND huyện Cái Bè12/09/20174 m 9s- 20/20